Ανακοίνωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου για τα Χριστούγεννα 2022-Πάσχα 2023

Οι εγγραφές για το ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ και τα ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τα Χριστούγεννα 2022-Πάσχα 2023 και το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2023 θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 5 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 στην Ανδρομάχης 100.
Ώρες: 09:00 έως και 13:30 με σειρά προτεραιότητας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται στους υπαλλήλους σε διαφάνειες σε 2 αντίγραφα (1 διαφάνεια με τα δικαιολογητικά για ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για Χριστούγεννα 2022-Πάσχα 2023 και 1 διαφάνεια με τα δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2023).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
(ΤΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΠΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)

Α. Για τους δικαιούχους του Ε.Ε.Ε. (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) (πρώην ΚΕΑ)

  1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Ολόκληρη την εγκεκριμένη αίτηση του Ε.Ε.Ε. (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) (πρώην ΚΕΑ)

Β. Για τους ΜΗ δικαιούχους του Ε.Ε.Ε. (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα)

  1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Εκκαθαριστικό Εφορίας , Φορολογική Δήλωση (Ε1) και Ε9
  4. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο) του τελευταίου 3μήνου
  5. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη ή Βεβαίωση Στρατολογικής Μονάδας ή Στρατιωτική Ταυτότητα.
  6. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ (ποσοστό 67% και άνω)

Εισοδηματικά κριτήρια

Για ένα άτομο: εισόδημα μέχρι 5.000 € και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, θα προσαυξάνεται κατά 1.500 €.

Συνημμένα: