Πρόσκληση για την συμμετοχή στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Καλλιθέας

kallithea_ellhnikh_dhmokratia

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καλλιθέας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλλιθέας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλλιθέας δημιουργούνται τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Η υλοποίηση των τμημάτων θα πραγματοποιείται σταδιακά από τέλος Σεπτεμβρίου με τέλος Οκτωβρίου 2022 και θα ακολουθείται το παρακάτω πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 20 συμμετοχές για τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης πληρούνται και όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις π.χ. διαθεσιμότητα διδασκόντων:

Τίτλοι Προγραμμάτων

Στα τμήματα θα προστεθούν τα Ιταλικά για τον Τουρισμό για όσους έχουν ολοκληρώσει το Α1 και Α2 τμήμα.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται μόνο εφόσον οι ημερομηνίες και οι ώρες που έχουν οριστεί σας εξυπηρετούν.  Όλες οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις δεν ισχύουν και ακυρώνονται.

Ο Δήμος Καλλιθέας επιθυμεί όλα τα παραπάνω προγράμματα να υλοποιηθούν κατά βάση και με προτεραιότητα μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, με εξαίρεση τα προγράμματα «Η Ιστορία της Τέχνης» και «Η Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Εφόσον υπάρχει πληθώρα αιτήσεων ανά πρόγραμμα, τμήματα μπορούν να υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα μπορούν να υλοποιούνται μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ενώ οι εξ’ αρχής προγραμματισθείσες ημέρες και ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης δεν θα είναι δεσμευτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση, εκτός από τις περιπτώσεις των προγραμμάτων όπου δεν προβλέπεται μέχρι σήμερα η δυνατότητα αυτή για εκπαιδευτικούς λόγους “Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης social media”, “Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) (Word, Internet)”, “Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) (Excel, Powerpoint)”, “Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής”. Για το λόγο αυτό και για την περίπτωση των υποψηφίων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους και σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης, θα πρέπει να συμπληρώνεται στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς η επιθυμία συμμετοχής του (“ΝΑΙ”) σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με την ταυτόχρονη αποστολή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου, αλλά και των απαραίτητων δικαιολογητικών  covid-19, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στο e-mail: s.kiosse@kallithea.gr
Το τμήμα ξεκινάει εφόσον υπάρχουν  τουλάχιστον 20 αιτήσεις.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθηση, τηλ : 210 9589635 κ. Στελλίνα Κιοσέ, κ. Ελένη Μπαρμπάκου και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr
Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 2ος όροφος
Emails: s.kiosse@kallithea.gr, paideia@kallithea.gr  

Συνημμένα: