Αντιδήμαρχοι

Η σχετική υπ. αρ. 323/2023 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλλιθέας με θητεία μέχρι το τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου, ως εξής

1. τον κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων και θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος για τη συνεργασία, παρακολούθηση και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

2. την κα. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, έμμισθη Αντιδήμαρχο Πρόνοιας και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Τμήμα Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής εκτός θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Επίσης, ορίζεται αρμόδια για:

 • το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ)
 • το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών
 • το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
 • το «Βοήθεια στο σπίτι»
 • δράσεις ΤΕΒΑ

3. τον κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι :

 • Τμήμα Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής

εκτός από:

– το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ)
– τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ)

Επίσης, ορίζεται αρμόδιος για

 • το Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • το Κοινωνικό Φαρμακείο
 • την Κοινωνική Ιματοθήκη
 • και τα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

4. τον κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος,

εκτός της Πολιτικής Προστασίας

Επίσης, ορίζεται αρμόδιος για

 • τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ)

5. τον κ. ΚΟΚΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, άμισθο Αντιδήμαρχο για θέματα Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας του πολίτη και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες

6. τον κ. ΚΟΤΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, έμμισθο Αντιδήμαρχο της Υπηρεσιών Δόμησης, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

7. τον κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς

8. την κα. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, έμμισθη Αντιδήμαρχο Δημοτικών Προσόδων και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

9. τον κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

10. τον κ. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, άμισθο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Επίσης ορίζεται:

 • υπεύθυνος θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και Αδελφοποιήσεων και
 • υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας

11. την κα. ΚΟΣΜΙΔΟΥ – ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΥΣΕΒΙΑ, με τη υπ΄αριθμ. 364/2023 απόφαση Δημάρχου, άμισθη Αντιδήμαρχο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

→ Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

→ Αναθέτoυμε την τέλεση των πολιτικών γάμων σε όλους τους Αντιδημάρχους. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.