Αντιδήμαρχοι

Η σχετική υπ. αρ. 640/2022 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, ορίζει τους εξής αντιδημάρχους με θητεία από 14/11/2022 μέχρι και το τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου, ως εξής

1. τον κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων και θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος για τη συνεργασία, παρακολούθηση και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

2. την κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, έμμισθη Αντιδήμαρχο Πρόνοιας και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Τμήμα Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής εκτός θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Επίσης, ορίζεται αρμόδια για:

 • το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ)
 • το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών
 • το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
 • το «Βοήθεια στο σπίτι»
 • δράσεις ΤΕΒΑ

3. τον κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι :

 • Τμήμα Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής

εκτός από:

– το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ) και

Επίσης, ορίζεται αρμόδιος για

 • το Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • το Κοινωνικό Φαρμακείο
 • την Κοινωνική Ιματοθήκη
 • και τα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

4. τον κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος,

εκτός της Πολιτικής Προστασίας

5. τον κ. ΚΟΚΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, άμισθο Αντιδήμαρχο για θέματα Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας του πολίτη και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες

6. τον κ. ΚΟΤΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, άμισθο Αντιδήμαρχο της Υπηρεσιών Δόμησης, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

7. τον κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, (με την υπ. αρ.15/2023 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, με θητεία από 11/01/2023 μέχρι και το τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου, έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας & Δια βίου Μάθησης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Το Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης

8. τον κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Τα παρακάτω Τμήματα της Δ/νσης Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς:

 • Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Ωδείου και
 • Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

9. την κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, έμμισθη Αντιδήμαρχο Δημοτικών Προσόδων και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

10. τον κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

11. τον κ. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, άμισθο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Επίσης ορίζεται:

 • υπεύθυνος θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και Αδελφοποιήσεων και
 • υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας

→ Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

→ Αναθέτoυμε την τέλεση των πολιτικών γάμων σε όλους τους Αντιδημάρχους. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.

Επίσης με την 452/2021 απόφαση του Δημάρχου ανατίθεται, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, από 6/9/2021 έως και 13/11/2022, ως εξής:

1. Ο κ. Δημήτριος Ερμίδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό του προγράμματος αδέσποτων ζώων που παρακολουθείται από 5μελή επιτροπή του Ν. 4039/2012.
Εξουσιοδοτούμε να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της παραπάνω δράσης.

2. Ο κ. Εμμανουήλ Κωστάκης εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης.