Αντιδήμαρχοι

Η σχετική υπ. αρ. 9/2024 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Κώστα Ασκούνη, ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλλιθέας με θητεία από 03/01/2024 μέχρι και 31/12/2025, ως εξής

1. τον κ. ΕΜΙΡΖΑ ΙΩΑΝΝΗ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Τμήμα Παιδείας & δια βιου μάθησης της Δ/νσης Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς

Επίσης, ορίζεται αρμόδιος:

 • για τη μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία των κάθε είδους Εργαστηρίων και Ομάδων Ερασιτεχνικής δημιουργίας του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς
 • για τη συνεργασία, παρακολούθηση και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Σχεδιασμού

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

2. την κα. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, έμμισθη Αντιδήμαρχο Υγείας Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, ως εξής:

I. Το Τμήμα Πρόνοιας
– εκτός θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού
II. Το Τμήμα Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας
– εκτός από το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ) και τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ)

Επίσης, ορίζεται αρμόδια για:

 • το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών
 • το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
 • το Δημοτικό Κέντρο Υγείας
 • δράσεις ΤΕΒΑ
 • το Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • το Κοινωνικό Φαρμακείο
 • την Κοινωνική Ιματιοθήκη

3. τον κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Υπηρεσιών Δόμησης και θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης
 • Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης

Επίσης, ορίζεται αρμόδιος για:

 • τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ)
 • το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

4. Τον κ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Εκδηλώσεων και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς ως εξής:
  I. Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης
  II. Τμήμα Ωδείου
  III. Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων
  – εκτός από τη μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία των κάθε είδους Εργαστηρίων και των Ομάδων Ερασιτεχνικής δημιουργίας

5. τον κ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, άμισθο Αντιδήμαρχο των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες.

6. την κα. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ, έμμισθη Αντιδήμαρχο Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Μέριμνας και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)

Επίσης, ορίζεται αρμόδια

 • για το «Βοήθεια στο σπίτι»
 • για θέματα Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • Αιμοδοσίας

7. την κα. ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ), έμμισθη Αντιδήμαρχο Διοικητικών θεμάτων και Δημοτικών Προσόδων και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  – εκτός από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

8. τον κ. ΗΛΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, άμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών θεμάτων και Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

9. τον κ. ΜΑΡΓΩΜΕΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδικής Αγωγής και Άθλησης και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης του Δήμου Καλλιθέας «Γιάννης Γάλλος».

10. τον κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος
  – εκτός της Πολιτικής Προστασίας

11. τον κ. ΨΥΧΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Επίσης, ορίζεται:

 • αρμόδιος για θέματα εξυπηρέτησης του δημότη και καθημερινότητας του πολίτη
 • υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας
 • υπεύθυνος των Τεχνικών Συνεργείων

Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

Β. Αναθέτoυμε την τέλεση των πολιτικών γάμων σε όλους τους Αντιδημάρχους.
Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Επίσης η σχετική υπ. αρ. 10/2024 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Κώστα Ασκούνη, ορίζει τον κ. ΤΣΕΝΚΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, για την εποπτεία και το συντονισμό του Κέντρου Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού – ΚΕΣΠΕ.
και τον Εξουσιοδοτεί να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα για την παραπάνω δράση.