Διοικητικό Συμβούλιο ΔΑΕΚ

Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Καλλιθέας με διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΚ ΑΕ»

α/α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φωτόπουλος Ανέστης – Πρόεδρος

Δημ. Σύμβουλος

Σιατούνης Χρήστος

Δημ. Σύμβουλος

2. Γιατράς Νικόλαος – Αντιπρόεδρος

Δημ. Σύμβουλος

Αβιτίδη Χριστίνα

Δημ. Σύμβουλος

3. Παπαδοπούλου Παρασκευή – Διευθύνουσα Σύμβουλος

Λαϊκό Μέλος

Χανιωτάκης Παναγιώτης

Λαϊκό Μέλος

4. Κοντιζά Ελένη – Γραμματέας

Λαϊκό Μέλος

Χατζή Αικατερίνη

Λαϊκό Μέλος

5. Μπαρμπάκος Ευάγγελος

Δημ. Σύμβουλος

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Δημ. Σύμβουλος

6. Ματσαμάκης Γεώργιος

Λαϊκό Μέλος

Αγγελής Γεώργιος

Λαϊκό Μέλος

7. Γεωργιάδου Φωτεινή

Λαϊκό Μέλος

Σαγιόγλου Σωτήριος

Λαϊκό Μέλος

8. Καλογερόπουλος Αναστάσιος

Λαϊκό Μέλος

Ανδρεάδης Ευάγγελος

Λαϊκό Μέλος

9. Πανάρετου Ελευθερία

Λαϊκό Μέλος

Μιχαλάκος Ιωάννης

Λαϊκό Μέλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται και μετά την λήξη της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.»

ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας είναι η Καλλιθέα , ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 156 3ο όροφος Τ.Κ. 176-75, Α.Φ.Μ. 090036343.
Τηλ: 2109582657 – 210 9573633
email: daekkallitheas@yahoo.com