Διοικητικό Συμβούλιο ΔΑΕΚ

Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Καλλιθέας με διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΚ ΑΕ»

ΤΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΓΑΛΙΤΣΗ ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Λαϊκό Μέλος
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λαϊκό Μέλος
ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ-ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΙΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Λαϊκό Μέλος
Η θητεία του συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας είναι η Καλλιθέα , ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 156 3ο όροφος Τ.Κ. 176-75, Α.Φ.Μ. 090036343.
Τηλ: 2109582657 – 210 9573633
email: daekkallitheas@yahoo.com