Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Καλλιθέας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συγκροτήθηκε σε σώμα στις 31 Μαρτίου 2021 με την με αρ. 62/2021 Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

Η Επιτροπή είναι οκταμελής

Σκοπός της Επιτροπής είναι να συμμετέχει και να υποστηρίξει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου μας, να εισηγείται και να συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης, να διατυπώνει προτάσεις για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου μας, με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας, να συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ο Π.Ι.Φ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Επίσης η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, με την Α΄/θμια και Β΄/θμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων.

Στις 27 Μαΐου 2022 σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στο Δημ. Θέατρο Καλλιθέας, ο πρώην Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτρης Κάρναβος εξουσιοδοτημένος από το Δημ. Συμβούλιο Καλλιθέας, υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά δημόσια δέσμευση, για την προώθηση της Αρχής της Ισότητας των Φύλων και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στην Χάρτα.

Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων του Τμήματος Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής στεγάζεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 273 και Σόλωνος 133, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα (3ος όροφος).
Τηλ. Επικοινωνίας 21321012442132101229
Email: fotini.zoulianou@gmail.comaspasia.kourounioti@kallithea.gr