Για την προστασία των αστέγων σε έκτακτες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής – Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καλλιθέας υλοποιεί σχέδιο δράσης προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση των αστέγων στο ψύχος του χειμώνα (θερμοκρασίες κάτω από 4° C).

Απευθύνεται σε σας και ζητά τη συνεργασία σας στον εντοπισμό των αστέγων, στην ενημέρωση της υπηρεσία μας και των ίδιων, ώστε να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια.

Ο εκάστοτε χώρος φιλοξενίας αστέγων θα κοινοποιείται εγκαίρως σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 95.32.712, 210 95.32.717

ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΚΡΥΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ! ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΣ!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πληροφορίες Κοινωνική υπηρεσία:
Τηλ 210 95.32.712-715,
Ανδρομάχης 100