Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

(Τ.Α.Π. – Δημοτικά Τέλη – Κοιμητήριο)

Τηλέφωνα: 2132070365 – 362 – 366 – 372

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τηλέφωνα: 2132070412 – 413 – 414 – 415 – 417 – 418 – 310

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τηλέφωνο: 2132070460

Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης

(Δημοτολόγιο Τηλέφωνα: 2132070504 – 506 – 521 – 501) email: dimotologio@kallithea.gr

(Ληξιαρχείo Τηλέφωνα: 2132070522 – 523) email: lix@kallithea.gr

Ματζαγριωτάκη 62 T.K.17672

Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πράσινο & Παιδικές χαρές

Τηλέφωνο: 2132070483

Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Καθαριότητα

Τηλέφωνο: 2109417000

Ελ. Βενιζέλου 270 T.K.17673

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Τηλέφωνο: 2131624100

Ελ. Βενιζέλου 156 T.K.17675

ΚΕΠ

Τηλέφωνο: 2132025100

Ελευθερίου Βενιζέλου 176, Τ.Κ. 17675

Παράρτημα Τηλέφωνο: 2109570786

Χαροκόπου 9, Τ.Κ 17671