Τμήμα Καθαριότητας

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας έχει ως κύριο καθήκον την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της πόλης μας. Για την επίτευξη του σκοπού της, διαθέτει τα απαραίτητα μηχανικά μέσα και απασχολεί το αναγκαίο προσωπικό, προβαίνοντας στις δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω:

1) Αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων. Αυτή γίνεται σε καθημερινή βάση μέσω των 2.500 κάδων απορριμμάτων που υπάρχουν στα όρια του Δήμου μας, από τους οποίους αποκομίζονται 110 τόνοι απορριμμάτων περίπου. Πέρα από τα 13 απορριμματοφόρα που χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση του παραπάνω έργου κατά την πρωϊνή βάρδια, προγραμματίζεται άλλο ένα υποστηρικτικά κάθε μεσημέρι για την εκ νέου αποκομιδή σημείων που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα (κεντρική λαϊκή αγορά, σούπερ μάρκετ, κ.α.).

2) Αποκομιδή υλικών ανακύκλωσης, τα οποία εναποθέτουν οι συμπολίτες μας στους 900 μπλέ κάδους. Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα μεταφέρουν καθημερινά τα ανακυκλούμενα υλικά στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Απορριμμάτων) στην Ελευσίνα όπου γίνεται η επεξεργασία αυτών.

3) Περισυλλογή αδρανών υλικών, μπαζών & ογκωδών αντικειμένων από τα ανοικτά φορτηγά της υπηρεσίας, κατόπιν αιτημάτων πολιτών & φορέων της πόλης αλλά και επισημάνσεων των επιστατών της υπηρεσίας μας.

4) Καθαριότητα των κινητών λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην πόλη μας (Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή). Απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων μετά την λήξη της λειτουργίας των λαικών αγορών, καθαρισμός με μηχανική σκούπα και πλύση του οδοστρώματος.

5) Οδοκάθαρση των οδών της πόλης, Αυτή πραγματοποιείται καθημερινά σχεδόν στο σύνολο των οδών της πόλης μας, ιδιαίτερα δε στα κεντρικά σημεία που δέχονται και την μεγαλύτερη επιβάρυνση από την διέλευση μεγάλου αριθμού πολιτών.

6) Καθαριότητα ανοικτών δημόσιων χώρων, πλατειών, παιδικών χαρών, απερίφρακτων οικοπέδων καθώς και κατοικιών που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και εντέλλεται είτε ο εισαγγελέας είτε η αρμόδια διεύθυνση που έχει την ευθύνη της δημόσιας υγείας της Περιφέρειας.

7) Υποστήριξη όλων των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από υπηρεσίες του Δήμου μας, κατόπιν συγκεκριμένων αιτημάτων αυτών.

8) Ανταπόκριση σε αιτήματα σχολείων & άλλων φορέων για συνδρομή μας στην πραγματοποίηση εκδηλώσεών τους , ή για την υποστήριξη του έργου

Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί ότι με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό που έχει ήδη ψηφισθεί, θα αναπτυχθούν νέες καινοτόμες δραστηριότητες που θα αφορούν κυρίως στην αύξηση του όγκου των ανακυκλούμενων υλικών, καθώς θα σκοπεύουν στην πραγματοποίηση της διαλογής στην πηγή και την ξεχωριστή συλλογή των ρευμάτων ανακύκλωσης.