ΔΑΕΚ

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Δ.Α.Ε.Κ) είναι μια από τις δύο Δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας είναι η Καλλιθέα , ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 156 3ο όροφος Τ.Κ. 176-75, Α.Φ.Μ. 090036343.
Τηλ: 2109582657 – 210 9573633
email: daekkallitheas@yahoo.com