Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες – European Local Citizens (CERV-2023- CITIZENS- TOWN- NT)

Το έργο Ευρωπαίοι – τοπικοί πολίτες εστιάζει στα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ και στον αντίκτυπο της Συνθήκης του Μάαστριχτ στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ο στόχος είναι διπλός:

1. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα της ιθαγένειας της ΕΕ και τις συναφείς ευρωπαϊκές κοινές αξίες και κοινά δημοκρατικά πρότυπα, ειδικά για τους ομογενείς, τους μετανάστες, τους νέους, τις γυναίκες και τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες, επίσης υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024, αλλά και την αύξηση τη συμμετοχή τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές και τη χάραξη πολιτικής.

2. Να ευαισθητοποιήσει την 30ή επέτειο από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ και να πυροδοτήσει συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τον αντίκτυπό της στους πολίτες της ΕΕ και σε σχέση με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Χρησιμοποιώντας ένα μείγμα διεθνών και τοπικών εκδηλώσεων, το έργο θα τονίσει τη σημασία της Συνθήκης του Μάαστριχτ, του ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, που ανακοίνωσε «ένα νέο στάδιο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» και εισήγαγε διατάξεις για την ιδέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, μαζί με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ.

Παράλληλα με τις συζητήσεις, μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με εγχειρίδια και άλλες εκδόσεις που παράγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες και το πρόγραμμα CERV – αλλά και ορισμένες εξέχουσες δημοσιεύσεις από άλλους συγγραφείς, δηλαδή το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα πώς να ασκούν δικαιώματα και τις τοπικές αρχές πώς να τους υποστηρίξουν.

Το κοινό-στόχος του έργου είναι νέοι, γυναίκες και πολίτες της ΕΕ που ζουν εκτός της χώρας καταγωγής τους, καθώς σύμφωνα με όλα τα δεδομένα υποεκπροσωπούνται στις τοπικές εκλογές και στις ευρωπαϊκές εκλογές και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν επίσης ενδιαφέρον για συμμετοχή. Οι πρωτοβουλίες πολιτών, οι ΜΚΟ, οι ενώσεις και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές σε επίπεδο χώρας αποτελούν επίσης το κοινό-στόχο του έργου.

Συνολικά, περισσότερα από 2.500 άτομα θα έρθουν σε άμεση επαφή από το έργο. Πάνω από 100.000 θα προσεγγιστούν έμμεσα

Παράλληλα μέσα από το μαθητικό Φεστιβάλ στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους πολίτες για τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και δημοκρατικά πρότυπα. Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες μέσα από τις πολιτιστικές μας δράσεις, να στηρίξει συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο σχετικά με τον αντίκτυπό στους πολίτες της ΕΕ σε σχέση με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

  • ο Δήμος Καλλιθέας ως συντονιστής εταίρος και
  • η ASSOCIACAO EDUCPRO Οργανισμός(EDUCPRO) Μπράγκα – Πορτογαλία
  • η TELEPULESI ONKORMANYZATOK ORSZAGOS SZOVETSEGE (TOOSZ) Ένωση Τοπικών Αρχών της Ουγγαρίας
  • η MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA (MANCOMUNITAT) Κοινοπολιτεία της Ριμπέρα Μπάιχα
  • η UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA (UNCJR) Ένωση Κομητειών της Ρουμανίας
  • το IDRYMA PANIKOS CHATZICHAMPIS (Hadjihambis) Κύπρος.