Δήμος

Οι αρμοδιότητες των σύγχρονων Δήμων περιλαμβάνουν τους τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας, της Δημόσιας Υγείας, της διαχείρισης, βελτίωσης και συντήρησης των ανοικτών δημόσιων χώρων, του Πράσινου, της Καθαριότητας, της Τοπικής Οικονομίας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Κοινωνικής συνοχής, της Ασφάλειας των πολιτών, του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της έκδοσης πιστοποιητικών και πολλά άλλα.

Αυτό σημαίνει πως η διαχείριση των σύγχρονων πόλεων απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού και αρκετά πολύπλοκου διοικητικού μηχανισμού. Ενός μηχανισμού που να μπορεί να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες του πολίτη, αλλά και σε άπειρες θεσμικές διοικητικές υποχρεώσεις που καθορίζει η Κεντρική εξουσία του Κράτους.

Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που δημιούργησε η κρίση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει πρόσθετα καθήκοντα και ρόλους, που εστιάζονται στον χώρο της κοινωνικής στήριξης και της τοπικής ανάπτυξης.

Έτσι μέσα από την Τοπική αυτοδιοίκηση αναπτύσσονται γρήγορα νέες δομές και θεσμοί για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ματζαγριωτάκη 76 τ.κ 176-76

Τηλ. Κέντρο 213 2070300