ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Καλλιθέας ανταποκρινόμενος στην ανάγκη ουσιαστικής υποστήριξης και ενημέρωσης των ανέργων του Δήμου μας ξεκινά την λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας υπηρεσιών για άμεση, καθημερινή και πλήρη ενημέρωση ανέργων δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας.

Στην διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα, θα δημοσιεύονται θέσεις εργασίας (Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, ΔΥΠΑ (OΑΕΔ) κ.λ.π.) που δημοσιεύονται σε έντυπα ή σε ιστοσελίδες και αφορούν θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την περιφέρεια Αττικής, με έμφαση στο Δήμο Καλλιθέας.

Έτσι οι άνεργοι δημότες μας θα μπορούν να αναζητήσουν εργασία σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, το εργασιακό τους προφίλ και τις σπουδές/δεξιότητες τους.

Πληροφορίες:
Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Καλλιθέας.
τηλ: 2109530160 κ. Μαρινίκη Βογιατζή.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΟΥ