Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 15η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/05/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 20/05/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 15η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/05/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 226: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα ΕΚΤΟΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 14η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 10/05/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 10/05/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 14η έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 10/05/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 223: Αποδοχή του κατεπείγοντος των θεμάτων Απόφαση Νο 224: Εξειδίκευση πίστωσης για […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 13η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 30/04/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 13η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/04/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 209: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον ΕΚΤΟΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 12η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 22/04/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 12η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 176: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 11η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 18/04/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 11η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/04/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 174: Αποδοχή του κατεπείγοντος του θέματος Απόφαση Νο 175: Περί ορισμού πληρεξουσίου […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 10η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 10/04/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 10η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 09/04/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 135: Υποβολή Μηνυτήριας Αναφοράς του Δήμου Καλλιθέας κατά παντός υπευθύνου, ενώπιον […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 9η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 22/03/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 9η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 119: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 8η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 13/03/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 8η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 90: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 05/03/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 87: Αποδοχή του κατεπείγοντος των θεμάτων Απόφαση Νο 88: Έγκριση έκδοσης XEΠ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 29/02/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 68: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]