Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 29/02/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 68: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 5η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 21/02/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 5η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 46: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 4η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 16/02/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 4η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/02/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 44: Αποδοχή του κατεπείγοντος του θέματος Απόφαση Νο 45: Εξειδίκευση πιστώσεων, έγκριση […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 12/02/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 19: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 26/01/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 26/01/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η (έκτακτη) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 26/01/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 17: Αποδοχή του κατεπείγοντος του θέματος Απόφαση Νο 18: Έγκριση 3ου Πρακτικού […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 1η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/01/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 23/01/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 1η (τακτική) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/01/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 1: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Απόφαση Νο 2: Αποδοχή συζήτησης του εκτός […]