Πόθεν Έσχες Αιρετών

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 πατήστε ΕΔΩ

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2016-2019

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δήμαρχος
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αντιδήμαρχος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ

Αντιδήμαρχος

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Αντιδήμαρχος
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος – Μέλος Οικονομικής Επιτροπή

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος – Μέλος Οικονομικής Επιτροπή

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιδήμαρχος

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντιδήμαρχος
Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπλ. Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Αναπλ. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής