Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού – ΦΗΧ (Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων)