Σύνθεση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συγκροτήθηκε με την με αρ. 62/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, είναι οκταμελής και αποτελείται από τα εξής μέλη:

 • ΒΑΣΩ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος Δ.ΕΠ.Ι.Σ.)
 • ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑ (Δημοτική Σύμβουλος)
 • ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (Δημοτική Σύμβουλος-Αναπληρώτρια)
 • ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (Δημοτική Υπάλληλος)
 • ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Δημοτική Υπάλληλος-Αναπληρώτρια)
 • ΚΟΛΥΒΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλλιθέας)
 • ΛΙΑΚΡΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλλιθέας-Αναπληρώτρια)
 • ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Καλλιθέας)
 • ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Καλλιθέας-Αναπληρωτής)
 • ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Εκπρόσωπος Γυναικείου Συλλόγου ΕΝΕΟΝ)
 • ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ (Εκπρόσωπος Γυναικείου Συλλόγου ΕΝ.Ε.ΟΝ- Αναπληρώτρια)
 • ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΒΑΙΟΣ (Εμπειρογνώμων Δημότης)
 • ΜΠΕΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Εμπειρογνώμων Δημότης- Αναπληρωτής)
 • ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΗ (Εμπειρογνώμων Δημότισσα)
 • ΚΟΡΚΟΝΙΚΗΤΑ ΜΑΡΙΑ (Εμπειρογνώμων Δημότισσα-Αναπληρώτρια)

→ Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.