Πλατφόρμα Ενημέρωσης Κοινωνικών Παροχών

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ”COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices”

Η πλατφόρμα δίνει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας από τα τμήματα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Κέντρου Κοινότητας και Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και Βοήθειας στο Σπίτι.

Οι πολίτες μπορούν να εισάγονται στην πλατφόρμα προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις κοινωνικές παροχές που παρέχει ο δήμος και αφορούν:

  • Άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Μονογονεϊκές Οικογένειες
  • Ηλικιωμένους
  • Παιδιά
  • Οικονομικά αδύναμους πολίτες
  • Ανασφάλιστους πολίτες
  • Άτομα και οικογένειες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
https://koinonikipolitiki.kallithea.gr