Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ο Δήμος Καλλιθέας (εφεξής «Δήμος») με έδρα την Καλλιθέα Αττικής, Ματζαγριωτάκη 76 τ.κ 176 76 και email info@kallithea.gr, (εφεξής «ο Δήμος») με την παρούσα Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες τους ιστοτόπους του Δήμου σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Ο Δήμος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ιστοτόπου, μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα