Δραστηριότητες Προγράμματος

Συμβουλευτικός Σταθμός

Σκοπός του να ενημερώσει, να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει τον χρήστη και την οικογένειά του στην κατεύθυνση της απεξάρτησης και στον κατάλληλο για την περίπτωση θεραπευτικό πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Πρόληψης με στόχους :

Εκπαίδευση για την προαγωγή της υγείας των νέων και την πρόληψη της κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών στα σχολεία της Καλλιθέας.
Συμβουλευτική εκπαιδευτικών και γονέων
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού.
Ανοικτό Θεραπευτικό Πρόγραμμα (σε πιλοτική φάση)

Λειτουργεί από τον Απρίλιο 1998 με χρήστες που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του (ηλικία-ελάχιστη τάξη στην ζωή τους – οικογενειακή δομή).
Αναλαμβάνει να οδηγήσει στον χρήστη σε μια διαδρομή αλλαγής σύμφωνα με τις δομημένες αρχές του προγράμματος και ακολουθώντας σύνθετο, θεωρητικό μοντέλο απεξάρτησης.
Γενικές Αρχές Θεραπευτικού Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”

Το ανοικτό Θεραπευτικό πρόγραμμα προσεγγίζουν χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και οι οικογένειες τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος και θεραπεία.
Οι βασικές θεωρητικές θέσεις που διέπουν το πρόγραμμα είναι :

Η εξάρτηση είναι φαινόμενο με πολλές παραμέτρους. Δεν στοιχειοθετείται μόνο από την χρήση μιας ουσίας αλλά και από την επιβολή ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής. Η δοκιμή από περιέργεια τις περισσότερες φορές μιας εξαρτησιογόνου ουσίας καταλήγει συχνά σε προβληματική λύση των ψυχολογικών ελλείψεων και αυξημένων επιθυμιών, που εκλαμβάνονται σαν ανάγκες. Με άλλα λόγια η εξάρτηση του ατόμου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο παρεμβαίνοντας σε όλες τις παραμέτρους του που σχετίζονται με το ίδιο το άτομο, την οικογένεια αλλά και το περιβάλλον του σύστημα.

Η διαδικασία απεξάρτησης ξεκινά με την αυστηρά προσωπική απόφαση του χρήστη και την εθελοντική προσέλευση του στο πρόγραμμα όπου τηρείται το ιατρικό – επαγγελματικό απόρρητο.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό δηλαδή οι χρήστες δε διαμένουν σε χώρους του προγράμματος. Λειτουργεί σε καθημερινή βάση και δεν παρέχει φαρμακευτικές ουσίες ή υποκατάστατα. Είναι αναγκαία η καθημερινή τρίωρη παρουσία του χρήστη.Το πρόγραμμα δεν παίρνει θέση με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικές εμπλοκές του χρήστη.

Τέλος, αξιολογείται ως απεξαρτημένο το άτομο που έχει καταφέρει την πλήρη ρήξη με τον παλαιό τρόπο ζωής (σχέσεις, διασκέδαση, χώρους, συμπεριφορές, ανάγκες) και τη διάλυση των μύθων που τον διέπουν και τον χαρακτηρίζουν.

Ως κοινωνική ένταξη θεωρείται η διαμόρφωση ενός νέου ρόλου μέσα στη ζωή και όχι στο περιθώριο της, εφόσον έχει κατορθώσει να δρα και να αντιδρά με το σώμα του, το μυαλό του και την ψυχή του.