Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 & ώρα 19:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2024»

Καλλιθέα 26/6/2024
Αρ. Πρωτ. 30854

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 19:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2024» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν.5056/2023.

Παρακαλούμε όπως μέχρι την Παρασκευή 5/7/2024 και ώρα 13:00 να καταθέσετε στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εγγράφως τα θέματα που επιθυμείτε να θέσετε προς συζήτηση, τα οποία αφορούν το έργο της δημοτικής αρχής.

(Κάθε Σύμβουλος και Πρόεδρος Κοινότητας μπορεί να καταθέσει 1 θέμα).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουκουβάλας Βασίλειος