Διοικητικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας

Το 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας, με τους αναπληρωτές τους καθώς και τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτής

α/α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σιατούνης Χρήστος

Δημ. Σύμβουλος

 

Πετρόπουλος Παναγιώτης

Δημ. Σύμβουλος

2.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αβιτίδη Χριστίνα

Δημ. Σύμβουλος

 

Ψυχίδης Νικόλαος

Δημ. Σύμβουλος

3.

Κουτσογιάννης Γεώργιος Σπυρίδων

Δημ. Σύμβουλος

Ευσταθίου Κων/νος

Δημ. Σύμβουλος

4.

Κατσικάρης Αθανάσιος

Δημότης

Βιένα – Μπέρκοβιτς Λουκία

Δημότης

5.

Σαββίδης Μύρων

Δημότης

Ζάχος Στυλιανός

Δημότης

6.

Μπούρας Απόστολος

Δημότης

Καρδαράς Ευθύμιος

Δημότης

7.

Παπαδέα Σοφία

Δημότης

Κανελλοπούλου Μαρία

Δημότης

8.

Βαζούρας Ιωάννης

Δημότης

Μεζαντωνάκης Γεώργιος

Δημότης

9.

Καψάλης Δημήτριος

Δημότης

Κλήμη Ελένη

Δημότης

10.

Κοσμίδου – Πρέντζα Ευσεβία

Δημότης

Καλαμπαλίκης Γεώργιος

Δημότης

11.

Στεφανίδη Νάντια

Δημότης

Κυριαζίδου Ευαγγελία

Δημότης

12.

Λάμπρου Δημήτριος

Διευθυντής Σχολείου

Κατσούλης Φίλιππος

Διευθυντής Σχολείου

13.

Σκανδαλάκη Εμμανουέλα

Διευθύντρια Σχολείου

Καλλιακάκη Μαρία

Διευθύντρια Σχολείου

14.

Μίχη Στυλιανή

Νηπιαγωγός

Δανιηλίδου Γεσθημανή

Νηπιαγωγός

15.

Γαβριηλίδης Γεώργιος

Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

Σούνδιας Δημήτριος

Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο, που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.