Διοικητικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας

Tα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Ερμίδης Δημήτριος – Δημ. Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος: Κοσμίδου – Πρέντζα Ευσεβία – Δημ. Σύμβουλος
Ιορδανίδου Παρθένα – Δημ. Σύμβουλος
Μπασμα Αμπντελ Αζίζ – Δημότης
Τάτση Χριστίνα – Δημότης
Αδαμοπούλου Αικατερίνη – Δημότης
Γκίκας Δημήτριος – Δημότης
Δημητριάδης Κων/νος – Δημότης
Μαργαρίτης Ευάγγελος – Δημότης
Κοκκίνου Φωτεινή – Δημότης
Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη – Δημότης
Λέκκας Αλέξανδρος – Διευθυντής σχολείου
Μπίκος Γεώργιος – Διευθυντής σχολείου
Παπαδάκη Ευαγγελία – Μαθητική Κοινότητα
Λιάκρη Κατσούλη Μαρία – Ένωση Συλλόγων Γονέων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παπαρούπα Άννα – Δημ. Σύμβουλος
Κουτσογιάννης Γεώργιος – Σπυρίδων – Δημ. Σύμβουλος
Μπουκουβάλας Βασίλειος – Δημ. Σύμβουλος
Ευσταθιάδης Νικόλαος – Δημότης
Κατσούρη Αικατερίνη – Δημότης
Ευαγόρου Μαρία – Δημότης
Τρυτσιώνη Αιμιλία – Δημότης
Βογιατζή Αμερίσσα – Δημότης
Παυλόπουλος Ανδριανός – Δημότης
Γκιόλες Κωνσταντίνος – Δημότης
Χαρίκλεια Ρόκα – Δημότης
Δεμερτζής Νικόλαος – Διευθυντής σχολείου
Μίχος Σωτήριος – Διευθυντής σχολείου
Χατζηγεωργίου Αθηνά-Μαρία – Μαθητική Κοινότητα
Πρέντζας Αθανάσιος – Ένωση Συλλόγων Γονέων

→ Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
→ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.