Κέντρο της πόλης- πολιτικές αναζωογόνησης: εκπαιδευτική εκδήλωση – Λιουμπλιάνα, 7 Δεκεμβρίου 2023

Στις 7 Δεκεμβρίου 2023 το τρίτο εργαστήριο του έργου Active Cities for EU πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Το εργαστήριο διοργανώθηκε από την Ένωση Αστικών Δήμων της Σλοβενίας και ασχολήθηκε με τις συμμετοχικές διαδικασίες στο κέντρο της πόλης και τις πολιτικές αναζωογόνησης. Ο κύριος σκοπός του εργαστηρίου ήταν να τονίσει τη σημασία της συμμετοχής του […]

City centre revitalisation policies: training event – Ljubljana, 7 December 2023

On 7th December 2023 the third workshop of the Active Cities for EU project was held in Ljubljana, Slovenia. Organized by the Association of Urban Municipalities of Slovenia, the workshop tackled participatory processes in city centre revitalisation policies The main purpose of the workshop was to highlight the importance of public participation and stakeholder engagement […]

Ολοκλήρωση προγράμματος COMPETENCE – Έναρξη διαδικτυακής πλατφόρμας

Ο Δήμος Καλλιθέας στα πλαίσια της εκπαίδευσης του προγράμματος με τίτλο «COMPETENCE- Ανάπτυξη ικανοτήτων υπαλλήλων των Δήμων για καλύτερη παροχή Δημοσίων Υπηρεσιών» διοργάνωσε μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις Υπηρεσίες του Δήμου. Στις εκπαιδεύσεις συμμετείχαν υπάλληλοι εργαζόμενοι στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής από τα τμήματα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ, Βοήθεια […]

Ψηφιακά εργαλεία για συμμετοχικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής πολιτών: εκδήλωση στο Βουκουρέστι 1 Νοεμβρίου 2023

Η «ανατροφοδότηση» (feedback) είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ώστε τα κράτη να βελτιώσουν τις συμμετοχικές τους διαδικασίες, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία Η Εθνική Ένωση Νομαρχιακών Συμβουλίων της Ρουμανίας (UNCJR) διοργάνωσε το δεύτερο εργαστήριο του έργου Active Cities for EU στο Βουκουρέστι στις 2 Νοεμβρίου 2023, στην αίθουσα της […]

Digital tools for participatory processes: training event – Bucharest 1 November 2023

“Feedback” it is one of the most effective ways for states to develop participatory processes and citizen engagement using digital tools The National Union of County Councils of Romania (UNCJR) organized the second workshop of the Active Cities for EU project in Bucharest on November 2, 2023, in the Budget, Finance, and Banking Committee room […]

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του προγράμματος Active Cities for EU: Επίσκεψη στον Δήμο της Xàtiva 20 Οκτωβρίου 2023

30 Ευρωπαίοι δημοτικοί υπάλληλοι εμβαθύνουν σε πρακτικές διαβούλευσης με τους πολίτες προς την ενεργό ευρωπαϊκή συμμετοχή Η Xàtiva, μια περιφερειακή πρωτεύουσα στην επαρχία της Βαλένθια στην Ισπανία φιλοξένησε σήμερα το πρώτο εργαστήριο του έργου «Active Cities for EU» στο οποίο προσκλήθηκαν 30 δημόσιοι λειτουργοί. Αυτό ήταν το πρώτο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε με τις εμπλεκόμενες χώρες […]

Summing up the outputs of Active cities for EU: training – Xàtiva 20 October 2023

30 European municipal workers delve into public citizen consultation practices towards active European participation Xàtiva, a regional capital in the Valencian province in Spain hosted today the first workshop of the project “Active cities for the EU” that invited 30 municipal technicians. This has been the first workshop developed in the involved partner countries under […]

Εκδήλωση στην Ισπανία στο πλαίσιο του προγράμματος “Active Cities for EU” με τίτλο «Δημόσιες διαβουλεύσεις, συμμετοχή των νέων και ισότητα» – Δήμος Xativa, Ισπανία 07 Ιουλίου 2023

Η τέταρτη εκδήλωση του προγράμματος Active Cities for EU, στο οποίο ο Δήμος Καλλιθέας είναι συντονιστής εταίρος. διοργανώθηκε από τον Δήμο Xàtiva στην Ισπανία, στις 7 Ιουλίου 2023, με τίτλο: Δημόσιες διαβουλεύσεις, συμμετοχή των νέων και ισότητα. Συμμετείχαν συνολικά 37 άτομα, από 6 χώρες, 29 γυναίκες και 8 άνδρες. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τα τμήματα […]

Public consultations, youth participation and gender perspective – Xativa 07 July 2023

The Fourth event of the programme was organized by the Municipality of Xàtiva in the city Xàtiva, on July 7, 2023, under the title: Public consultations, youth participation and gender perspective. A total of 37 people participated, from 6 countries, 29 women and 8 men. The event was ogranised by the departments of Youth and […]

Eπίσκεψη προσωπικού του Δήμου Καλλιθέας στον Δήμο Arad της Ρουμανίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ”COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices”

Στις 23 και 24 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση του προγράμματος ”COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices”, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δήμους μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων., στο Arad της Ρουμανίας. Τον Δήμο Καλλιθέας εκπροσώπησαν […]