Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 30η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/08/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 09/08/2022 δημοσιεύονται τα θέματα της 30ης (έκτακτης) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/08/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 348: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 349: Έγκριση 2ης τροποποίησης συμβάσης με […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 29η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 01/08/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 02/08/2022 δημοσιεύονται τα θέματα της 29ης (έκτακτης) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στη 01/08/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 343: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 344: Έγκριση τεχνικής έκθεσης-περιγραφής και […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 28η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 28/7/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 28η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 331: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 27η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 20/07/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 27η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20/07/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 309: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 11/07/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/07/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 295: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 25η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 01/07/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 25η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 280: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 23/06/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 270: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες Απόφαση Νο 271: […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 17/06/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 261: Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών Απόφαση […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 22η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 10/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 10/06/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 22η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 10/06/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 239: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 21η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 30/5/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 21η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30/5/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 225: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]