Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 23/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 24/03/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 87: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 88: Παράταση χρόνου υποβολής προδικαστικών προσφυγών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022»

Απόφαση Νο 89: Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το μήνα Απρίλιο

Απόφαση Νο 90: Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης για συμμετοχή στην εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος Active Cities for EU (CERV-2022- CITIZENS- TOWN- NT) στις Βρυξέλλες και έκδοση ΧΕΠ

Απόφαση Νο 91: Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707/08-09-22 Πρόσκληση

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 92: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδήλωσης για το πρόγραμμα Active Cities for EU (Δίκτυα πόλεων – CERV-2022- CITIZENS- TOWN- NT) την 21/04/2023

Απόφαση Νο 93: Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

Απόφαση Νο 94: Εξειδίκευση πίστωσης για οργάνωση συναυλίας

Αποσύρεται: Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση ηχητικών συστημάτων για την 25η Μαρτίου 2023

Απόφαση Νο 95: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για «Το θέατρο της Δευτέρας στην Καλλιθέα» 24/04/2023 έως 29/05/2023

Απόφαση Νο 96: Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιανουαρίου 2023

Απόφαση Νο 97: Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, για τον διαγωνισμό (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022)

Απόφαση Νο 98: Αποδοχή δωρεάς 374 λίτρων ελαιόλαδου από τα ελαιόδεντρα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Απόφαση Νο 99: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ