Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 41η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 28/12/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 41η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/12/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 529: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 40η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 22/12/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 40η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 526: Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 39η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 20/12/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 39η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 514: Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2024 του Δήμου Καλλιθέας Απόφαση Νο 515: […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 38η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 13/12/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 38η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 497: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 37η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 05/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 06/12/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 37η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 05/12/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 479: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 36η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 27/11/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 36η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 466: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 35η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 24/11/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 35η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 464: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 465: Εξειδίκευση πιστώσεων για […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 34η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 21/11/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 34η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 454: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια υλικών για το εργαστήρι κεραμικής της Ερασιτεχνικής […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 33η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 15/11/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 33η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 434: Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Απόφαση Νο […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 32η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 1/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 01/11/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 32η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 01/11/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 424: Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής […]