Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 19/9/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 18/9/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 355: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 356: Αποδοχή επιχορήγησης Γ΄ΔΟΣΗΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 25η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 5/9/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 6/9/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 25η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 5/9/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 349: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 25/8/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25/8/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 334: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 8/8/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 8/8/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 331: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 332: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 22η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 07/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 8/8/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 22η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 7/8/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 307: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 21η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 26/7/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 21η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25/7/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 291: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 20η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 18/7/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 20η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/7/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 278: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 19η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 13/7/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 19η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 12/7/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 257: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 18η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 3/7/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 18η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 238: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 17η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 22/6/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 17η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22/6/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 236: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 237: Ανασυγκρότηση της ετήσιας […]