Πρόκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”», την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 & ώρα 11.00

Καλλιθέα 21/3/2023
Αριθ. πρωτ. – 1389 –

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι.Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.”

2. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3. Έγκριση της εκδήλωσης του Αγώνα δρόμου των 2,5 χλμ. παιδικής διαδρομής εντός του Πάρκου Δαβάκη στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης Kallithea run και εξειδίκευση της πίστωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ