Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού ΟΠΑΑ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», για την σχολική χρονιά 2023-2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12/2023
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Αρ. Απόφασης
49/2023

Περίληψη
«Έγκριση πινάκων κατάταξης
βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2023-2024»

Στους πίνακες αναφέρονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου με τα αρχικά γράμματα ονόματος και επωνύμου των επιτυχόντων βρεφών και νηπίων, τα μόρια που συγκεντρώνουν και ο βρεφικός /βρεφονηπιακός σταθμός όπου θα φιλοξενηθούν, ακολουθώντας την με ισχύ από 25/5/2018 εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./GDPR).