Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 17/03/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/3/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 77: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 78: Εξειδίκευση πίστωσης για διαφημιστική προβολή του Δήμου Καλλιθέας στο ταξιδιωτικό έντυπο (περιοδικό) ready2board red issue 2023

Απόφαση Νο 79: 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 80: Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και Προσαρτήματος) του οικονομικού έτους που έληξε στις 31.12.2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017)

Απόφαση Νο 81: Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027, του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 82: Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια προωθητικού υλικού για τις ανάγκες επαναλαμβανόμενων ετήσιων δράσεων και εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

Απόφαση Νο 83: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικών εκθέσεων, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας για σκηνοθεσία και παρουσίαση των παραστάσεων, καθώς και την κειμενογράφηση και σχεδιασμό του προγράμματος για τις ανάγκες του 15ου Μαθητικού Φεστιβάλ και στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, μουσικοχορευτική παράσταση στις 19/03/2023 και συναυλία στις 26/03/2023

Απόφαση Νο 84: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» για το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023

Απόφαση Νο 85: Έγκριση τεχνικής έκθεσης-περιγραφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τη υλοποίηση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»

Απόφαση Νο 86: Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το με αρ. 481/01-03-2023 ΧΕΠ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ