Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Πέμπτη 23/03/2023 & ώρα 14:30

Καλλιθέα 17/03/2023
Αρ. πρωτ. 13383

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδήλωσης για το πρόγραμμα Active Cities for EU (Δίκτυα πόλεων – CERV-2022- CITIZENS- TOWN- NT) την 21/04/2023

2. Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

3. Εξειδίκευση πίστωσης για οργάνωση συναυλίας

4. Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση ηχητικών συστημάτων για την 25η Μαρτίου 2023

5. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για «Το θέατρο της Δευτέρας στην Καλλιθέα» 24/04/2023 έως 29/05/2023

6. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιανουαρίου 2023

7. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, για τον διαγωνισμό (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022)

8. Αποδοχή δωρεάς 374 λίτρων ελαιόλαδου από τα ελαιόδεντρα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

9. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ