Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 8η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 05/04/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 8η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 100: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 101: 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 102: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και αναψυκτικών για την γιορτή της μητέρας στις 8, 9, 10 και 11/5/2023 στα 4 Κ.Α.Π.Η.

Απόφαση Νο 103: Εξειδίκευση πιστώσεων για προμήθεια 3 κλασσικών κιθαρών και αναλωσίμων μουσικών οργάνων

Απόφαση Νο 104: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια υλικών για το εργαστήριο κεραμικής

Απόφαση Νο 105: Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση bazaar του Δήμου Καλλιθέας, με το Φιλοζωικό Σωματείο Καλλιθέας, για την παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων, στις 8 και 9 Απριλίου 2023

Απόφαση Νο 106: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις Υπηρεσίες του Δήμου

Απόφαση Νο 107: Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 108: Εξειδίκευση πίστωσης για επισκευή τηλεφωνικού κέντρου Δ΄ ΚΑΠΗ

Απόφαση Νο 109: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διαγωνιστική διαδικασία «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους – καλοκαίρι 2023»

Απόφαση Νο 110: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους – καλοκαίρι 2023»

Απόφαση Νο 111: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδούς Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 112: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, Τεχνικών Περιγραφών – Προδιαγραφών, Προμετρήσεων, Τιμολογίου Μελέτης και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδούς Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 113: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεων δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας των πνευματικών δικαιωμάτων από καλλιτεχνικές υπηρεσίες για τις συναυλίες στις 10,12,13, 26/03/2023

Απόφαση Νο 114: Απόδοση του ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στο Δήμο Καλλιθέας από την Περιφέρεια Αττικής για το Β΄ Εξάμηνο του έτους 2022» και Αποδοχή εσόδων από τους Κ. Α. Π. του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –Γ΄ κατανομή του έτους 2023

Απόφαση Νο 115: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

Απόφαση Νο 116: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση των ετήσιων τελών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού προς την Ε.Ε.Τ.Τ.

Απόφαση Νο 117: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση του ετήσιου τέλους Αδειοδότησης συχνότητας ραδιοδικτύου προς την Ε.Ε.Τ.Τ.

Απόφαση Νο 118: Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΣ362/2023 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά με την οποία επιβλήθηκε κύρωση στο Δήμο για συνέχιση μη συμμόρφωσης σε απόφαση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και ενέργειες για την εκτέλεση της – εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 119: Έγκριση Ο.Π.Δ. 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» μετά από την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση

Απόφαση Νο 120: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια τηλεσκοπικού γερανοφόρου οχήματος»

Απόφαση Νο 121: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, Τεχνικών Περιγραφών – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια τηλεσκοπικού γερανοφόρου οχήματος»

Απόφαση Νο 122: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Συντήρηση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (2023-2024)»

Απόφαση Νο 123: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, Τεχνικών Περιγραφών – Προδιαγραφών και Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Συντήρηση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (2023-2024)»

Απόφαση Νο 124: Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 125: Παράταση χρόνου δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης στον Δήμο Καλλιθέας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και κύριο υποεργο την «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 του Δήμου Καλλιθέας»

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ