Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 22/02/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/2/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 43: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 44: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας για καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα στην αποκριάτικη εκδήλωση στις 24/02/2023

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 45: Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση εξοπλισμού για εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας

Απόφαση Νο 46: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 47: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικών εκθέσεων, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας: θεατρική παράσταση για τα σχολεία της Καλλιθέας, εκδηλώσεις και δράσεις του ποικίλου εορταστικού προγράμματος του Δήμου από 07/03/2023 έως 30/03/2023 και παραστάσεις του θεσμού «Θέατρο της Δευτέρας στην Καλλιθέα» από 28/02/2023 έως 03/04/2023

Απόφαση Νο 48: Έγκριση του προγράμματος «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2023» και εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 49: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/14.02.2023 Απόφασης Δημάρχου για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατά της υπ’ αριθμ. 321/2023 Διάταξης του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

Απόφαση Νο 50: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 51: Έγκριση του από 01/02/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 400-600 τ.μ.

Απόφαση Νο 52: Απόδοση λογαριασμού της Κατσάνη Ανδριανής για το με αρ. 231/02-02-2023 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 53: Αποδοχή της έγκρισης της πρόσκλησης «CERV-2022-ΠΟΛΙΤΕΣ-ΠΟΛΗ-ΝΤ» με τίτλο Ενεργές πόλεις για την ΕΕ

Απόφαση Νο 54: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια δίσκου Μνημοσύνου Αγίων Θεοδώρων στις 4/3/2023

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ