ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2019

Ο Δήμος Καλλιθέας με την απόφαση 600/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού του έτους 2019, αποφάσισε: μείωση στον συντελεστή οικιακής χρήσης , μείωση στον συντελεστή γενικής χρήσης & μηδενική αύξηση στον συντελεστή ειδικής κατηγορία χρήσης. Με την απόφαση 601/2018 για τον συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) του έτους 2019 αποφασίστηκε μηδενική αύξηση. Οι συντελεστές των Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και του Φ.Η.Χ για το έτος 2019 καθορίζονται ως εξής :

  1. ΟΙΚΙΕΣ: σε 1,14 € ανά Μ2 το έτος
  2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ: σε 4,15 € ανά Μ2 το έτος
  3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ –ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 Μ2 ανά παροχή: παραμένει ο ίδιος σε 6,12 € ανά Μ2 το έτος
  4. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΑΠΟΡΟΙ, ΑΝΑΠΗΡΟΙ άνω του 67%, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ): θα ισχύσει μειωμένος κατά 75% ο συντελεστής του οικιακού τιμολογίου
  5. ΓΚΑΡΑΖ (Επαγγελματικής χρήσης): σε 1,14 € ανά Μ2 το έτος ανεξαρτήτως Μ2 δηλ. μειωμένος συντελεστής κατά 72,53% έναντι του γενικού τιμολογίου.
    ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ: σε 2,08 € ανά Μ2 το έτος ανεξαρτήτως Μ2, δηλ. μειωμένος συντελεστής κατά 50% έναντι του γενικού τιμολογίου.
  6. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΝΑ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ: με εκ των προτέρων υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών τους , θα τύχουν πλήρους απαλλαγής από τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού
  7. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ): παραμένει ο ίδιος στα 0,16 € ανά Μ2 το έτος