Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 & ώρα 19:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του 67 του Ν.3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ