Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), τη Δευτέρα 07-11-2022 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 03/11/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρωτ. 52610 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε τη Δευτέρα 07-11-2022 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση, την Τετάρτη 21-09-2022 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 15/09/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. 42293 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τετάρτη 21-09-2022 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 28-06-2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα, 24/06/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. 29091 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 28-06-2022 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Πέμπτη 28/04/2022 από 15:30 έως 17:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ              Καλλιθέα, 28/04/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η                                           Αρ. Πρωτ. 18868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση i.konstantara@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, την Πέμπτη […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 5/4/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 30/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 14698 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 5/4/2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 09/03/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα, 02/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ. 10363 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) Την 72η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/17-01-2022 (ΑΔΑ:6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Παρασκευή 03/12/2021 από 11:00 έως 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 02 /12/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 54701 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση i.konstantara@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, την […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 15/10/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 45569 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Tην εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 (ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19: όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 & ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα, 27/08/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 36227 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1) Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 & ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 16/07/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ. 30956 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1) Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου […]