Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 21-07-2023 & ώρα 13:30

Καλλιθέα, 17/07/2023 Αρ. Πρωτ. 33697 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 21-07-2023 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), τη Δευτέρα 15-05-2023 & ώρα 14:00

Καλλιθέα, 11/05/2023 Αρ. Πρωτ. 22552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε τη Δευτέρα 15-05-2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 15-3-2023 & ώρα 14:00

Καλλιθέα, 09/03/2023 Αρ. Πρωτ. 11982 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η Σας καλούμε την Τετάρτη 15-3-2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Πέμπτη 2-3-2023 & ώρα 15:00

Καλλιθέα, 23/02/2023 Αρ. Πρωτ. 9535 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Πέμπτη 2-3-2023 και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Πέμπτη 8-12-2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 02/12/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ. 57976 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Πέμπτη 8-12-2022 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), τη Δευτέρα 07-11-2022 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 03/11/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρωτ. 52610 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε τη Δευτέρα 07-11-2022 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση, την Τετάρτη 21-09-2022 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 15/09/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. 42293 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τετάρτη 21-09-2022 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 28-06-2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα, 24/06/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. 29091 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 28-06-2022 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Πέμπτη 28/04/2022 από 15:30 έως 17:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ              Καλλιθέα, 28/04/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η                                           Αρ. Πρωτ. 18868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση i.konstantara@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, την Πέμπτη […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 5/4/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 30/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 14698 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 5/4/2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα […]