Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση, την Τετάρτη 21-09-2022 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 15/09/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. 42293
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 21-09-2022 και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

Εκμίσθωση χώρων για εγκατάσταση και λειτουργία Καρουζέλ, παιδικού τραίνου και άλλων συναφών παιχνιδιών για δημιουργία Χριστουγεννιάτικου πάρκου 2022 στο Δήμο Καλλιθέας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ