Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 28-06-2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα, 24/06/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ. 29091
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 28-06-2022 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

1. Mη ανάκληση αδείας λειτουργίας κατ/τος κρεοπωλείου επί των οδών Α. Π. .. & Σ. .., ιδιοκτησίας του κ. A. A. του M.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ