Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Πέμπτη 2-3-2023 & ώρα 15:00

Καλλιθέα, 23/02/2023
Αρ. Πρωτ. 9535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Πέμπτη 2-3-2023 και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τo παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

1.  Σχέδιο κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας στην περιοχή Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ