Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τρίτη 28/02/2023 & ώρα 13:30

Καλλιθέα 24/02/2023
Αρ. πρωτ. 9760

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 26 και 27 Απριλίου 2023

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για θεατρικές παραστάσεις και αεροπανό

3. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών

4. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλλιθέας»

5. Εξέταση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

6. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας για θεατρικές παραστάσεις για σχολεία της Καλλιθέας στις 06 & 07/03/2023

7. Έγκριση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023, έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων και εξειδίκευση της πίστωσης

8. Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –Β΄ κατανομή του έτους 2023

9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των ασφαλίστρων τεσσάρων (4) νεοαποκτηθέντων δίκυκλων για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έως 15-08-2023

10. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών

11. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κουλουμπρούκα Ειρήνης για το με αρ. 344/14-2-2023 Χ.Ε.Π.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ