Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 24-11-2023 & ώρα 13:30

Καλλιθέα, 20/11/2023
Αρ. Πρωτ. 55751

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 24-11-2023 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

  1. Έγκριση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καλλιθέας
  2. Καθορισμός κατάλληλων κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και την τοποθέτηση σε αυτούς εγκεκριμένων διαφημιστικών πλαισίων

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ