Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 24-11-2023 & ώρα 19:30

Καλλιθέα 20/11/2023
Αρ. πρωτ. 55653

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 24-11-2023 και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  • Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατορίου-ταβέρνας) επί της οδού Σόλωνος 141, ιδιοκτησίας του κ. Πολυχρονίδη Ιωάννη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ