Το θέμα που συζητήθηκε στην 4η (ειδική) συνεδρίαση του Συμβουλίου 2ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 3/5/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συμβούλιο 2ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 5/5/2023 δημοσιεύεται το θέμα που συζητήθηκε στην 4η (ειδική) συνεδρίαση του Συμβουλίου 2ης Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 3/5/2023 και ελήφθη η παρακάτω απόφαση: Απόφαση Νο 3: Εκλογή Προέδρου Συμβουλίου 2ης Δημοτικής […]

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 03-05-2023 & ώρα 18:30

Καλλιθέα 28/04/2023 Αρ. πρωτ. 20522 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 79Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 5043/τ.Α΄/13-4-2023 Την με αρ. 478 (αρ. πρωτ. 34066/21-4-2023) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Τις διατάξεις του άρθρου 88 του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 31-03-2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 27/3/2023 Αρ. πρωτ. 14819 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 31-03-2023 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η (τακτική) συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 24/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Συμβούλιο Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 28/2/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στη 2η (τακτική) συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 24/2/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 1: Τροποποίηση […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 24-02-2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 20/02/2023 Αρ. πρωτ. 8796 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 24-02-2023 και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας την Παρασκευή 13-01-2023 & ώρα 19:30 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/01/2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 4/1/2023 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. πρωτ. 853 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τη με αρ. πρωτ. 61580/23-12-2022 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. 2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 28-12-2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα 23/12/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αρ. πρωτ. 61580 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 25-11-2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 21/11/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. πρωτ. 55619 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), τη Δευτέρα 03-10-2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 29/09/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. πρωτ. 45413 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε τη Δευτέρα 03-10-2022 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή 15-07-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 08/07/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. πρωτ. 31667 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Τη με αρ. πρωτ. 30166/01-07-2022 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας 2ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με […]