Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Πέμπτη 8-12-2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 02/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ. 57976
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Πέμπτη 8-12-2022 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2 α. Άσκηση συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Καλλιθέας
β. Έγκριση Συγκοινωνιακής Μελέτης και Μελέτης Βιωσιμότητας της Δημοτικής Συγκοινωνίας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ