Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 & ώρα 19:30

Καλλιθέα 14/6/2024
Αρ. Πρωτ. 29042

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αναγνώριση της οφειλής του Δήμου για παροχή γάλακτος σε χρήμα περιόδου 18/7-31/12/2023 συνολικής δαπάνης 81.861,72 ευρώ με Φ.Π.Α. σε 716 δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καλλιθέας, και έγκριση της καταβολής του σε χρήμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Χωροθέτηση και τόπος λειτουργίας λαϊκών αγορών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 134, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Ρ. Ε. του Γ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Κοπή ενός (1) δένδρου επί της οδού Ατθίδων 15 στην Καλλιθέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Κοπή ενός (1) δένδρου επί της οδού Ματζαγριωτάκη 41 στην Καλλιθέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

10. Εισήγηση για ίδρυση παραρτημάτων νηπιαγωγείων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Προσθήκη προσωνυμίας «Ευάγγελος Γεωργής» στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Έγκριση για την καταβολή 3.000,00 ευρώ επιχορήγησης οικονομικού έτους 2024 στο σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΝΤΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Έγκριση για την καταβολή 3.000,00 ευρώ επιχορήγησης οικονομικού έτους 2024 στο σύλλογο με την επωνυμία «ΚΥΨΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024 σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018, 708/18 & 144/22).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024, του αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «MONOROΔI».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Έγκριση της Γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής περί τροποποίησης επωνυμίας εταιρείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ

17. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών 2024-2025.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση διεξαγωγής της αθλητικής καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών με την επωνυμία Kallithea Summer Sports Camp και β) την έγκριση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας της.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 για το έτος 2024 για τις ανάγκες του Αυτ. Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών τ. ΝΠΔΔ «ΟΠΑΑ Γ. ΓΑΛΛΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

21. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Α……………….. αρ. 187, στην Καλλιθέα σε άπορη δημότισσα του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουκουβάλας Βασίλειος