Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης, (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 19:30

Καλλιθέα 16/2/2023
Αρ. Πρωτ. 8175

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση επί των κλητηρίων θεσπισμάτων που επιδόθηκαν στους Δημοτικούς Συμβούλους Καλλιθέας από τον πρώην επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Καλλιθέα».

2. Συζήτηση για το πρόγραμμα δράσης 2023 του σωματείου «ΘΗΣΕΑΣ» του Δήμου Καλλιθέας.

Πρόγραμμα δράσης 2023 ΘΗΣΕΑ_

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δ’ τριμήνου 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δοϊράνης 8-10.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Βασιλικής 4.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ατθίδων 63.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 77-79.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κούλογλου Στυλιανό.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 6.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σοφοκλέους 4.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

14. Κατανομή επιχορήγησης Α’ ΔΟΣΗΣ έτους 2023, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023, του με αρ. 118/20-12-2022 αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Τροποποίηση της με αρ. 532/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας με θέμα «Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, για την υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Αττική 2014-2020».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος