Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τρίτη 21/02/2023 & ώρα 13:30

Καλλιθέα 17/2/2023
Αρ. πρωτ. 8376

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 21/02/2023 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – ( στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση εξοπλισμού για εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας

2. Εξέταση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

3. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικών εκθέσεων, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας: θεατρική παράσταση για τα σχολεία της Καλλιθέας, εκδηλώσεις και δράσεις του ποικίλου εορταστικού προγράμματος του Δήμου από 07/03/2023 έως 30/03/2023 και παραστάσεις του θεσμού «Θέατρο της Δευτέρας στην Καλλιθέα» από 28/02/2023 έως 03/04/2023

4. Έγκριση του προγράμματος «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2023» και εξειδίκευση πίστωσης

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/14.02.2023 Απόφασης Δημάρχου για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατά της υπ’ αριθμ. 321/2023 Διάταξης του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

6. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

7. Εξέταση του από 01/02/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 400-600 τ.μ.

8. Απόδοση λογαριασμού της Κατσάνη Ανδριανής για το με αρ. 231/02-02-2023 ΧΕΠ

9. Αποδοχή της έγκρισης της πρόσκλησης «CERV-2022-ΠΟΛΙΤΕΣ-ΠΟΛΗ-ΝΤ» με τίτλο Ενεργές πόλεις για την ΕΕ

10. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια δίσκου Μνημοσύνου Αγίων Θεοδώρων στις 4/3/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ