Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 από 09:00 έως 13:00

Καλλιθέα 16/2/2023
Αρ. Πρωτ. 8170

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)
Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dhm.sym@kallithea.gr) την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 από 09:00 έως 13:00 βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης ετών 2024-2027 για το Δήμο Καλλιθέας.

2. Αιτήματα για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη στα πλαίσια του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2023 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

3. Έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικοτήτων των πέντε (5) εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 για το έτος 2023-2024.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός:

  1. Για το 1ο θέμα η προθεσμία υποβολής αιτημάτων είναι έως την Δευτέρα 20/2/2023.
  2. Για το 2ο θέμα η προθεσμία υποβολής αιτημάτων είναι έως την Δευτέρα 20/2/2023.
  3. Για το 3ο θέμα επείγει η υποβολή της απόφασης που θα ληφθεί από το Δ.Σ. στην Αποκεντρωμένη για έγκριση, για να εκκινήσει η προκήρυξη, διότι οι 2 συμβάσεις (παιδίατρος + παθολόγος) λήγουν 7/3/2023.