Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 & ώρα 20:15

Καλλιθέα 2/6/2023
Αρ. Πρωτ. 26437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 και ώρα 20:15, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Συμπλήρωση της με αρ. 7/19-01-2023 με ΑΔΑ: 64ΔΟΩΕΚ-5ΟΒ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για το οικονομικό έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Παράταση πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου και εννέα (9) συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ έως την ένταξη της συνεχιζόμενης πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2017» και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από τις 30.09.2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο ίδρυμα ΕΥΦΗΜΙΑΣ Κ. ΚΑΤΣΟΛΕΔΑΚΗ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Επιλογή τρόπου κατασκευής έργων 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. 3η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 178.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Επικαιροποίηση της αρ. 151/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής οχήματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σοφοκλέους 115.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λασκαρίδου 51.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αραπάκη 29-31.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημητρακοπούλου 58.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μενελάου 3.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 65.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. 1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Καλλιθέας σε προγραμματική σύμβαση, για το Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».

2.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.

3.Έγκριση συμμετοχής στην τριμελή επιτροπή του αρ. 6 της προγραμματικής σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Ορθή επανάληψη της με αρ. 100/2023 απόφασης Δ.Σ. ως προς το σημείο 7 των έχοντας υπόψιν παρατηρήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Τροποποίηση της με αρ. 62/2021 απόφασης Δ.Σ. Καλλιθέας, ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

19. Αντικατάσταση μελών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων, αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018 & 706/2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΤΥΠΟΥ

21. Λήψη απόφασης για απονομή του Χρυσού Μεταλλίου του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Λήψη απόφασης για απονομή του Χρυσού Μεταλλίου του Δήμου Καλλιθέας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος