Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης, (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 2/2/2023
Αρ. Πρωτ. 5789

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπόψη:
• Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για τρίτη ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμά του για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, είκοσι έξι (26) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, δύο (2) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγων, για τα Κ.Κ.-Κ.Ε.Μ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. 1η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Εσπερίδων 37-39.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηρακλέους 97.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτου 16.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ολυμπίας 9.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αίγλης 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

12. Απαλλαγή διδάκτρων των μελών των εργαστηρίων και Ομάδων Ερασιτεχνικής Δημιουργίας για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος