Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Πέμπτη 28/04/2022 από 15:30 έως 17:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ              Καλλιθέα, 28/04/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η                                           Αρ. Πρωτ. 18868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση i.konstantara@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, την Πέμπτη […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 5/4/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 30/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 14698 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 5/4/2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 09/03/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα, 02/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ. 10363 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) Την 72η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/17-01-2022 (ΑΔΑ:6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Παρασκευή 03/12/2021 από 11:00 έως 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 02 /12/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 54701 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση i.konstantara@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει, την […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 15/10/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 45569 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Tην εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 (ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19: όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 & ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα, 27/08/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 36227 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1) Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 & ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 16/07/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ. 30956 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1) Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 06/11/2020 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Καλλιθέα, 03/11/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αρ. Πρωτ. 48266 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την Παρασκευή 06/11/2020 και ώρα 13:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, για την συζήτηση του πιο κάτω θέματος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ            Καλλιθέα, 08/10/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2020                          Αρ. Πρωτ. 43732 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση του πιο κάτω θέματος σύμφωνα με το άρθρο 75 του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 17/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 39614 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 75 […]